Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach

Uwaga Rodzice przyszłorocznych grup przedszkolnych!

Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych przedszkolaków odbędą się:

29,30,31.08. 2017 roku w godzinach od 9:00 do 11:00.

Stypendia Dyrektora Szkoły dla uczniów klas IV-VI Rodzice mogą odbierać w kasie Urzędu Gminy w Zabierzowie od dnia 28 czerwca 2017r.

 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 r.odbędzie się 23.06.2017 roku/piątek/ 

o godz 8:30.

Msza święta kończąca rok szkolny zostanie odprawiona 22.06.2017 r./ czwartek/ o godz.17:30

w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bolechowicach.

 

  • wyjazd z Zelkowa - godz. 8:00, dodatkowy przystanek Zelków-Gacki obok p. Janeckiego
  • wyjazd z Karniowic (osiedle) godz. 8:15
  • powrót - wyjazd spod szkoły do Karniowic godz.10:15
  • powrót - wyjazd spod szkoły do Zelkowa  godz. 10:30

 

 

Egzamin praktyczny na kartę rowerową odbędzie się 20.06.2017 roku / wtorek/ o godz.11:00.

 

15.06.2017/czwartek/- Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

16.06.2017/piątek/ jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Świetlica w tym dniu czynna w godz.7:00-17:30.

Oddział przedszkolny w tym dniu pracuje w godz.7:00-17:00.

Zebranie Rodziców przyszłorocznych oodziałów przedszkolnych,odbędzie się 12.06.2017 roku o godz.17.00 w sali nr 1.

     Serdecznie zapraszamy!

Zebranie Rodziców przyszłorocznych klas I, odbędzie się 06.06.2017 roku /wtorek/ o godz. 17.00 w sali świetlicy szkolnej.

Serdecznie zapraszamy!

 

Termin złożenia przez rodzica w sekretariacie szkoły pisemnego oświadczenia woli przyjęcia dziecka do klasy I lub oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bolechowicach upływa 16 maja 2017 roku(godz.15.00).

Niezłożenie powyższego oświadczenia jest równoznaczna z rezygnacją z przyjęcia do klasy I lub oddziału przedszkolnego .

Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej szkoły/ w zakladce REKRUTACJA /lub w sekretariacie.

Lista przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do klasy I i oddziału przedszkolnego zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 19 maja 2017 roku ( do godz.15.00)

Uczniowie klas IV,V,VI, którzy uzyskali średnią ocen 5,00 i wzorowe zachowanie na koniec roku szkolnego otrzymują jednorazowe stypendium dyrektora szkoły, płatne w kasie Urzędu Gminy po 15 VII 2016. Lista uczniów uprawnionych do stypendium jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawami podręczników na rok szkolny 2017/2018.

Program „Książki naszych marzeń” realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016.

Umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.
W ramach programu dyrektorzy szkół mieli czas na złożenie wniosku o dofinansowanie do organów prowadzących do 24 czerwca 2015 r.

Jak co roku, pragniemy prosić Państwa o wsparcie naszej Fundacji  "Edukacja- Rozwój -Środowisko" 1%-tem odpisu podatkowego.