Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach

Dnia 13 .02.2016 roku/ sobota/ w godz.od 10:00 do 13:00 w Szkole Podstawowej w Bolechowicach odbędzie się " Dzień Otwarty".

W tym dniu będzie można zwiedzić szkołę,spotkać się z nauczycielami,zapoznać się z ofertą i bazą dydaktyczną szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

Zebrania z rodzicami podsumowujące wyniki uczniów w I semestrze roku szkolnego 2015/2016

odbędą się 14.01.2016 roku/ czwartek/ w godzinach:

-dla klas 0-III o godz. 17:30

-dla klas IV-VI o godz. 18:00

Zapraszamy!

Zapraszamy Rodziców klas 0-VI w dniu 17.11.2015 roku na Dzień Otwarty.

Plan Dnia Otwartego dla klas 0-VI:

  • 17:00- prelekcja dla Rodziców psycholog Ewy Lisowskiej /w jadalni szkolnej/
  • 17:30-18:30-spotkania z wychowawcami i nauczycielami klas 0-VI.

Uwaga klasy IV-VI.

W dniu 23 X 2015 roku w godzinach od 8:00 do 10:30,odbędzie się Dzień Patrona Szkoły .

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Dyrekcja szkoły oraz Grono Pedagogiczne zapraszają Rodziców i Uczniów klas I-III

na uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych,które odbędzie się w dniu

23 X 2015 roku o godz.11:00.

Serdecznie zapraszamy!

W dniu 23X 2015 roku/piątek/ odbędzie się:

  • w klasach I-III- Ślubowanie Klas Pierwszych
  • w klasach IV-VI-Dzień Patrona Szkoły

W tym dniu dowóz oraz świetlica działa według planu.

.Prosimy uczniów o przybycie na uroczystości szkolne w strojach galowych.

Program „Książki naszych marzeń” realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016.

Umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.
W ramach programu dyrektorzy szkół mieli czas na złożenie wniosku o dofinansowanie do organów prowadzących do 24 czerwca 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawem podręczników na rok szkolny 2015/2016.

Jak co roku, pragniemy prosić Państwa o wsparcie naszej Fundacji  "Edukacja- Rozwój -Środowisko" 1%-tem odpisu podatkowego.