Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach

Uczniowie klas IV,V,VI, którzy uzyskali średnią ocen 5,00 i wzorowe zachowanie na koniec roku szkolnego otrzymują jednorazowe stypendium dyrektora szkoły, płatne w kasie Urzędu Gminy po 15 VII 2016. Lista uczniów uprawnionych do stypendium jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

Zapraszamy wszystkich Rodziców i Uczniów klas 0-VI na uroczyste

zakończenie roku szkolnego 2015/2016 ,które odbędie się 24.06.2016 roku o godz.9:00.

W tym dniu świetlica szkolna czynna od  godz.7:00 do 11:30.

                                                                                                                        Zapraszamy!

 

Uwaga Rodzice!

Harmonogram  dowozu uczniów w dniu 24.06.2016 roku.

23.06.2016 roku/czwartek/ o godz.17:00 odbędzie się  pożegnanie klas szóstych.

Uroczystość poprzedzi msza święta  o godz.16:00 w kościele parafialnym pod wezwaniem

Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

W tym dniu świetlica szkolna czynna od godz.7:00 do 16:00

                                                                                                      Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do zapoznania się z zestawami podręczników na rok szkolny 2016/2017.

Uwaga!

Zebranie Rodziców uczniów przyszłorocznych klas I odbędzie się 16.06.2016 roku

 o godz.17:30 w sali nr 28.

Zapraszamy!

Uwaga!

Zebranie   Rodziców przyszłorocznych oddziałów przedszkolnych odbędzie się 16.06.2016 roku

o godz. 17:30 w sali nr 29.

Zapraszamy!

Uwaga Rodzice!

 W dniu 5.04.2016/ wtorek/ odbędzie się sprawdzian klas szóstych.

Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Szkoła w tym dniu zapewnia opiekę świetlicową w godzinach od 7:00 do 17:00.

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia egzaminu,prosimy Rodziców o przyprowadzenie dzieci

 do szkoły do godz.8:30.

W godzinach od 9:00 do 13:00 / egzamin szóstoklasistów/ szkoła będzie zamknięta.

Oddział przedszkolny prowadzi dyżur w godzinach od 7:00 do 17:00.

Informujemy że w dniach  od 24.03.2016 do 29.03.2016 będzie trwała przerwa wielkanocna.

24,25 i 29 marca 2016, są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Świetlica w tym dniu pracuje w godzinach od 7:00 do 16:00 i zapewnia opiekę uczniom,których

rodzice nie mogą jej zapewnić.

Uwaga Rodzice i Uczniowie!

W związku z remontem starej części szkoły,informujemy,że plan lekcji nie zmienił się.

                                                                                          Dyrekcja szkoły.

 

 

Uwaga Rodzice i Uczniowie!

W związku z remontem starej części szkoły,od dnia 18.02.2016 roku/czwartek/ wejście do szkoły

odbywać się będzie od strony placu zabaw!

Przepraszamy za utrudnienia!

Dnia 13 .02.2016 roku/ sobota/ w godz.od 10:00 do 13:00 w Szkole Podstawowej w Bolechowicach odbędzie się " Dzień Otwarty".

W tym dniu będzie można zwiedzić szkołę,spotkać się z nauczycielami,zapoznać się z ofertą i bazą dydaktyczną szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

Zebrania z rodzicami podsumowujące wyniki uczniów w I semestrze roku szkolnego 2015/2016

odbędą się 14.01.2016 roku/ czwartek/ w godzinach:

-dla klas 0-III o godz. 17:30

-dla klas IV-VI o godz. 18:00

Zapraszamy!

Zapraszamy Rodziców klas 0-VI w dniu 17.11.2015 roku na Dzień Otwarty.

Plan Dnia Otwartego dla klas 0-VI:

  • 17:00- prelekcja dla Rodziców psycholog Ewy Lisowskiej /w jadalni szkolnej/
  • 17:30-18:30-spotkania z wychowawcami i nauczycielami klas 0-VI.

Uwaga klasy IV-VI.

W dniu 23 X 2015 roku w godzinach od 8:00 do 10:30,odbędzie się Dzień Patrona Szkoły .

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Dyrekcja szkoły oraz Grono Pedagogiczne zapraszają Rodziców i Uczniów klas I-III

na uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych,które odbędzie się w dniu

23 X 2015 roku o godz.11:00.

Serdecznie zapraszamy!

W dniu 23X 2015 roku/piątek/ odbędzie się:

  • w klasach I-III- Ślubowanie Klas Pierwszych
  • w klasach IV-VI-Dzień Patrona Szkoły

W tym dniu dowóz oraz świetlica działa według planu.

.Prosimy uczniów o przybycie na uroczystości szkolne w strojach galowych.

Program „Książki naszych marzeń” realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016.

Umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.
W ramach programu dyrektorzy szkół mieli czas na złożenie wniosku o dofinansowanie do organów prowadzących do 24 czerwca 2015 r.

Jak co roku, pragniemy prosić Państwa o wsparcie naszej Fundacji  "Edukacja- Rozwój -Środowisko" 1%-tem odpisu podatkowego.