Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach

Zapraszamy Rodziców klas 0-VII na zebrania,które odbędą się

w dniu 19.09.2017 roku w godzinach:

  • klasy 0- 17:00
  • klasy I-III-17:30
  • klasy IV-VII- 18:00

Serdecznie zapraszamy!

 

 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) informujemy:
 
- rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017 r.
- zimowa przerwa świąteczna w szkołach będzie w okresie 23 do 31 grudnia 2017 r.
- ferie zimowe dla województwa małopolskiego są w okresie 12 do 25 lutego 2018 r.
- wiosenna przerwa świąteczna w szkołach będzie w okresie 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.
- zajęcia w szkołach będą trwać do 23 czerwca 2018 r.
 
 
 

Uwaga Rodzice przyszłorocznych grup przedszkolnych!

Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych przedszkolaków odbędą się:

29,30,31.08. 2017 roku w godzinach od 9:00 do 11:00.

Stypendia Dyrektora Szkoły dla uczniów klas IV-VI Rodzice mogą odbierać w kasie Urzędu Gminy w Zabierzowie od dnia 28 czerwca 2017r.

 

 

 

Termin złożenia przez rodzica w sekretariacie szkoły pisemnego oświadczenia woli przyjęcia dziecka do klasy I lub oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bolechowicach upływa 16 maja 2017 roku(godz.15.00).

Niezłożenie powyższego oświadczenia jest równoznaczna z rezygnacją z przyjęcia do klasy I lub oddziału przedszkolnego .

Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej szkoły/ w zakladce REKRUTACJA /lub w sekretariacie.

Lista przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do klasy I i oddziału przedszkolnego zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 19 maja 2017 roku ( do godz.15.00)

Program „Książki naszych marzeń” realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016.

Umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.
W ramach programu dyrektorzy szkół mieli czas na złożenie wniosku o dofinansowanie do organów prowadzących do 24 czerwca 2015 r.

Jak co roku, pragniemy prosić Państwa o wsparcie naszej Fundacji  "Edukacja- Rozwój -Środowisko" 1%-tem odpisu podatkowego.