Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach

11 grudnia 2017 roku nasze przedszkole odwiedził św. Mikołaj. Oczekując upragnionego Gościa dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały przedstawienie pt. „Niegrzeczny Filipek” teatru Bajdurka. Po skończonym przedstawieniu Mikołaj przybył do naszego przedszkola wraz ze Śnieżynką. 

,,Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.  Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” - takie przyrzeczenie składali pierwszoklasiści 27 października 2017r. 

07.11.2017 roku o godz.17.00 zapraszamy Rodziców dzieci klas I-VII na Dzień Otwarty.

Będziecie mieli Państwo możliwość spotkania się z wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotowymi swoich dzieci.

                                                                                                                      Zapraszamy!

 

Podróż w czasie do roku 2030! Wizyta na Planecie Kodowania! Spotkanie z naukowcami - kosmitami!

Prawie stu uczniów ze szkół podstawowych w Zabierzowie, Bolechowicach i Balicach miało okazję przeżyć te niesamowite przygody podczas Europejskiego Tygodnia Kodowania w dniach 18-20 października 2017r. 

Wiosną, w II okresie roku szkolnego 2016/2017, uczniowie naszej szkoły w ramach koła plastycznego uczestniczyli w warsztatach ceramicznych, realizowanych przez Stowarzyszenie                                        ”Ceramika bez granic”.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) informujemy:
 
- rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017 r.
- zimowa przerwa świąteczna w szkołach będzie w okresie 23 do 31 grudnia 2017 r.
- ferie zimowe dla województwa małopolskiego są w okresie 12 do 25 lutego 2018 r.
- wiosenna przerwa świąteczna w szkołach będzie w okresie 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.
- zajęcia w szkołach będą trwać do 23 czerwca 2018 r.
 
 
 

Uwaga Rodzice przyszłorocznych grup przedszkolnych!

Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych przedszkolaków odbędą się:

29,30,31.08. 2017 roku w godzinach od 9:00 do 11:00.

Stypendia Dyrektora Szkoły dla uczniów klas IV-VI Rodzice mogą odbierać w kasie Urzędu Gminy w Zabierzowie od dnia 28 czerwca 2017r.

 

 

 

Termin złożenia przez rodzica w sekretariacie szkoły pisemnego oświadczenia woli przyjęcia dziecka do klasy I lub oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bolechowicach upływa 16 maja 2017 roku(godz.15.00).

Niezłożenie powyższego oświadczenia jest równoznaczna z rezygnacją z przyjęcia do klasy I lub oddziału przedszkolnego .

Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej szkoły/ w zakladce REKRUTACJA /lub w sekretariacie.

Lista przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do klasy I i oddziału przedszkolnego zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 19 maja 2017 roku ( do godz.15.00)

Program „Książki naszych marzeń” realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016.

Umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.
W ramach programu dyrektorzy szkół mieli czas na złożenie wniosku o dofinansowanie do organów prowadzących do 24 czerwca 2015 r.

Jak co roku, pragniemy prosić Państwa o wsparcie naszej Fundacji  "Edukacja- Rozwój -Środowisko" 1%-tem odpisu podatkowego.