Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach

Gmina Zabierzów partnerem drugiej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców"!

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców". Celem inicjatywy jest wsparcie procesu edukacji dzieci w tak ważnych obszarach jak bezpieczeństwo czy ekologia, dostarczenie nauczycielom darmowych materiałów do prowadzenia zajęć, a także zachęcenie rodziców do wspólnej nauki z dziećmi.

W ramach akcji każda zgłoszona placówka będzie otrzymywać co miesiąc drogą elektroniczną darmowe materiały do nauki na tematy podejmujące tematykę: bezpieczeństwa, ekologii, historii czy geografii oraz astronomii. W roku szkolnym 2020/2021 przewidziane są również zajęcia podejmujące tematykę wzajemnego szacunku czy przyjaźni.

Druga edycja akcji "Dzieci uczą rodziców", jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej w roku szkolnym 2019/2020. W pierwszej edycji akcji wzięło udział ponad 4300 placówek z całej Polski, co przełożyło się na ponad 270 000 uczestniczących dzieci.

Udział w akcji jest darmowy.

Do udziału w akcji można się zarejestrować na stronie: www.edu.crl.org.pl

#DzieciUcząRodziców

Dla naszej szkoły 8 listopada 2019 roku był dniem wspomnień i refleksji nad mijającym czasem, nad tym co było, co z pewnością przynosi owoce w teraźniejszości. W tym dniu nasza szkoła zgromadziła szerokie grono  ludzi związanych z nią, bo  jest ona ich cząstką, skrawkiem ich życia, niezależnie od wieku i roli, jaką pełnili lub pełnią do tej pory. Szkoła gościła również sporą grupę przedstawicieli samorządu oraz Dyrektorów i Poczty Sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół.

 

Szanowni Rodzice

Drodzy Uczniowie

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i koniecznością stosowania się do wytycznych GIS i MEN, aby minimalizować w miarę możliwości ryzyko zakażenia, rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1.09.2020 /wtorek/ w formie stacjonarnej tzn. w szkole w następującym porządku:

 • Oddziały przedszkolne  - rozpoczynają normalne zajęcia od godz. 8.00 -13.00.
 • Klasy I-IV o godz. 8.00 – 9.00

- IA – s. 31

- IB – s. 30

- IC – świetlica cicha

- IIA – s. 28

- IIB – s. 29

- IIIA – s. 33

- IIIB – s. 32

- IVA – s. 5

- IVB – s. 12

 

 

 

 

 

 • wyjazd z Zelkowa - godz. 7:30, dodatkowy przystanek Zelków-Gacki obok p. Janeckiego
 • wyjazd z Karniowic (osiedle) godz. 7:45

 

 • powrót - wyjazd spod szkoły do Karniowic godz.9:00
 • powrót - wyjazd spod szkoły do Zelkowa  godz. 9:15

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie

Szkoły Podstawowej im. Ks J. Poniatowskiego

w Bolechowicach

w związku z epidemią COVID-19

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci do i ze szkoły.

 

            Dzieci przyprowadzane są do szkoły w następującej kolejności:

 • O godz. 7.40 – klasy I,  o godz. 7.45 – klasy II, o godz. 7.50 – klasy III,  7.55 – klasy IV.
 • Uczniowie klas I-IV wchodzą wejściem do nowego skrzydła /wejście przy kościele/.
 • Uczniowie klas I-IV po wejściu do szkoły przechodzą do szatni, gdzie zostawiają ubranie wierzchnie. Uczniowie nie zmieniają obuwia. Następnie uczniowie przechodzą do swoich klas zgodnie z planem lekcji i przydziałem sal/.
 • Uczniowie klas V-VIII wchodzą do szkoły wejściem do środkowej części budynku, nie korzystają z szatni, nie zmieniają obuwia. Ubrania wierzchnie zabierają ze sobą do sal.
 • Rodzic nie wchodzi z uczniem do szatni, ani na teren budynku. Pozostawia ucznia przy recepcji. Wyjątkiem są Rodzice uczniów klas I, którzy mogą w pierwszym miesiącu wchodzić z uczniem na teren szkoły - /maksymalnie jeden Rodzic na jednego ucznia/.
 • Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do szkoły ma na sobie środki ochrony osobistej w postaci maseczki ochronnej.

Opieka stomatologiczna nad uczniami szkół w Gminie Zabierzów

Informacja dla rodziców

 

 

Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, ma na celu między innymi poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci, poprzez regularne wizyty w gabinecie stomatologicznym.

W ramach współpracy ze szkołami, w naszym gabinecie będą przeprowadzane badania jamy ustnej oraz podstawowe zabiegi profilaktyczne. Każde dziecko dostanie informację na piśmie o ewentualnej konieczności podjęcia leczenia. 

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.),sprawozdania finansowe za 2018 r.

Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach,

ul. Szkolna7, 32-082 Bolechowice

są zamieszczone na stronie BIP Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Zabierzowie.

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), zwanego RODO informuje się, iż:

1) Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych  jest: Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach,z siedzibą: 32-082 Bolechowice , ul. Szkolna 7,  telefon: 12 285 11 84. 

 

Jak co roku, pragniemy prosić Państwa o wsparcie naszej Fundacji  "Edukacja- Rozwój -Środowisko" 1%-tem odpisu podatkowego.