Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach

Z okazji ferii zimowych, życzymy Wam, drodzy Uczniowie, bezpiecznego i radosnego wypoczynku. Niech ten wspaniały czas umożliwi Wam pełne korzystanie z uroków zimy, dostarczy niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć. Odpoczywajcie, cieszcie się swobodą, przygodami, poznawaniem nowych miejsc i ludzi. Jednak prosimy, by nigdy nie opuszczał Was zdrowy rozsądek, abyście w czasie ferii dbali o bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących i nie podejmowali działań zagrażających życiu lub zdrowiu. Życzymy Wszystkim szczęśliwych i bezpiecznych ferii zimowych!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP Bolechowice

Ferie zimowe w Małopolsce trwają od  27.01.2020 do 9.02.2020.

 

 

Dla naszej szkoły 8 listopada 2019 roku był dniem wspomnień i refleksji nad mijającym czasem, nad tym co było, co z pewnością przynosi owoce w teraźniejszości. W tym dniu nasza szkoła zgromadziła szerokie grono  ludzi związanych z nią, bo  jest ona ich cząstką, skrawkiem ich życia, niezależnie od wieku i roli, jaką pełnili lub pełnią do tej pory. Szkoła gościła również sporą grupę przedstawicieli samorządu oraz Dyrektorów i Poczty Sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół.

Opieka stomatologiczna nad uczniami szkół w Gminie Zabierzów

Informacja dla rodziców

 

 

Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, ma na celu między innymi poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci, poprzez regularne wizyty w gabinecie stomatologicznym.

W ramach współpracy ze szkołami, w naszym gabinecie będą przeprowadzane badania jamy ustnej oraz podstawowe zabiegi profilaktyczne. Każde dziecko dostanie informację na piśmie o ewentualnej konieczności podjęcia leczenia. 

W świetlicy w  Nielepicach 19 listopada 2019r. odbył się finał  IV Gminnego Konkursu Historycznego im. rtm Witolda Pileckiego,,Bohaterskie czyny zwykłych ludzi - prawdziwe historie II Wojny Światowej".

Organizatorami konkursu byli: Samorządowe Centrum Kultury  i Promocji Gminy Zabierzów, Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie, Rada Sołecka Nielepic oraz Stanisław Dam radny gminy Zabierzów.

 Miło nam poinformować, że podczas akcji charytatywnych zorganizowanych przez naszą szkołę: „Kiermaszu ciast” (19.11) i „Niedzielnej zbiórki pieniędzy” (24.11) uzbieraliśmy kwotę 20 395,94 zł  oraz 85 euro i 6 funtów.
Kiermasz ciast –  3127,21 zł                                                                                                        
Niedzielna zbiórka pieniędzy –  17258,73 + 85 euro + 6 funtów 
Całość kwoty została wpłacona na konto Fundacji„Serce dla maluszka” i przeznaczona zostanie na udział w terapii genowej Zolgensma  chorego na  rdzeniowy zanik mięśni Kacperka Ryło. 
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w akcję Wolontariuszom oraz  Wszystkim Dobroczyńcom, którzy wsparli nasze akcje finansowo.
 
                  

W dniach 25 – 29.11.2019 w naszej szkole obchodziliśmy „Tydzień życzliwości”. Człowiek życzliwy, uśmiechnięty, serdeczny, koleżeński  zawsze znajdzie sprzymierzeńców i przyjaciół.  Bycie życzliwym  ma niezwykłą moc. W sposób szczególny w tym okresie propagowaliśmy i zachęcali uczniów do bycia życzliwym dla siebie i innych. Szkoła została  udekorowana plakatami z miłymi hasłami. Uczniowie pisali życzenia,pozdrowienia,miłe słowa do kolegów,koleżanek,które zawisły na „ Drzewku życzeń i pozdrowień”.Lekcje wychowawcze zostały poświęcone tej tematyce a uczniowie mieli sposobność sprawdzenia się w „Patrolach życzliwości".Mamy nadzieję, że bycie życzliwym stanie się naszą miłą,jakże wyczekiwaną,codziennością.

 

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.),sprawozdania finansowe za 2018 r.

Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach,

ul. Szkolna7, 32-082 Bolechowice

są zamieszczone na stronie BIP Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Zabierzowie.

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), zwanego RODO informuje się, iż:

1) Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych  jest: Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach,z siedzibą: 32-082 Bolechowice , ul. Szkolna 7,  telefon: 12 285 11 84. 

 

Jak co roku, pragniemy prosić Państwa o wsparcie naszej Fundacji  "Edukacja- Rozwój -Środowisko" 1%-tem odpisu podatkowego.