Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach

8.11.2019/piątek/-jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu w szkole odbędzie się "Jubileusz 200-lecia szkoły"

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz.9.30 w strojach galowych.

O godz.10.00 -uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym.

Uczniowie,którzy nie będą uczestniczyć w uroczystościach religijnych pozostają na świetlicy.

Od godz.11.00-13.00-uroczystości jubileuszowe w szkole.

Około godz.13.00-uczniowie kończą zajęcia i idą do domu.

Świetlica pracuje wg planu,ale ze względu na inną organizację zajęć w tym dniu,prosimy

Rodziców,aby odpowiednio wcześniej tj: najpóźniej do środy 6.11.2019 zdeklarować

 wychowawcom,czy dziecko w tym dniu będzie korzystało z opieki świetlicowej.

 

Z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości 12.11.2019 roku /wtorek/,odbędzie się uroczysta akademia połączona z  lekcją śpiewu patriotycznego.

W tym dniu obowiązuje strój galowy.

                                                                               Serdecznie zapraszamy!

Dla naszej szkoły 8 listopada 2019 roku był dniem wspomnień i refleksji nad mijającym czasem, nad tym co było, co z pewnością przynosi owoce w teraźniejszości. W tym dniu nasza szkoła zgromadziła szerokie grono  ludzi związanych z nią, bo  jest ona ich cząstką, skrawkiem ich życia, niezależnie od wieku i roli, jaką pełnili lub pełnią do tej pory. Szkoła gościła również sporą grupę przedstawicieli samorządu oraz Dyrektorów i Poczty Sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół.

Zapraszamy Rodziców klas I-VIII na zebranie,które odbędzie się w dniu 19.11.2019 roku w godzinach:

 

  • klasy I-IV o godz.17.30
  • klasy V-VIII o godz.18.00

Serdecznie zapraszamy!

 

Zebranie  Rodziców przyszłorocznych klas I,odbędzie  się 11.06.2019r /wtorek/ o godz.17.00 w sali nr.29.

                                                                                                                 Serdecznie zapraszamy!

                      

Zebranie Rodziców przyszłorocznych oddziałów przedszkolnych,odbędzie się 27.08.2019 o godz.16.00.

Dni adaptacyjne dla przyszłorocznych oddziałów przedszkolnych, odbędą się:

28.08.2019 oraz 29.08.2019 w godz.10.00-12.00.

Zapraszamy!

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.),sprawozdania finansowe za 2018 r.

Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach,

ul. Szkolna7, 32-082 Bolechowice

są zamieszczone na stronie BIP Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Zabierzowie.

 

Dzień 1 i 3 maja 2019 roku, są dniami ustawowo wolnymi od pracy.

2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica czynna w godz.7.00-17.00.

W tym dniu szkoła zapewnia opiekę świetlicową wyłącznie tym uczniom,których Rodzice pracują.

 

Przerwa wielkanocna trwa od 18.04.2019 do 23.04.2019 roku.

Dyżur w oddziałach przedszkolnych w dniach:18,19,23 kwietnia w godz.7.00-17.00.

 

Szanowni Rodzice!

W związku z Egzaminem Ósmoklasisty  dni: 15,16,17 kwietnia 2019 roku,są dniami wolnymi od zajęc dydaktycznych.

Szkoła zapewnia w tych dniach opiekę świetlicową wyłącznie tym uczniom,których Rodzice pracują ,ponieważ liczba wolnych nauczycieli w tych dniach będzie ograniczona  z uwagi na pracę w komisjach egzaminacyjnych.

Świetlica w tych dniach czynnna od 7.00 do 17.00.

Szanowni Państwo!

W związku z Grand-Prix Gminy Zabierzów 2019 zapraszamy na turniej nr 1.

Turniej odbędzie się w Eximius Park w Zabierzowie.

W dniach 15,16,17 kwietnia 2019 roku odbędzie  się egzamin ósmoklasisty.

W tym dniu w szkole, nie ma zajęć edukacyjnych!

 

850 tys.zł na stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów.

Będzie to nowy program wsparcia najzdolniejszych uczniów i studentów z Małopolski.

Zapraszamy Rodziców klas I-VIII na zebranie podsumowujące  I okres roku szkolnego 2018/2019,które odbędzie się w dniu 09.01.2019 roku w godzinach:

 

  • klasy I-III- o godz.17.30
  • klasy IV-VIII o godz.18.00

Serdecznie zapraszamy!

Dnia 21.12.2018 /piątek/:
od 8.00 do 10.00 - Wigilie w klasach,
od 10.00 do 11.30 Jasełka dla wszystkich uczniów.
Pozostałe lekcje wg planu.
 
Od 24.12.2018 do 1.01.2019 - przerwa świąteczna.
 
Dyżur w świetlicy w dniach 27.12 i 28.12 od godziny 7.00 do 17.00.
 
Dyżur w świetlicy zorganizowany jest dla dzieci,których rodzice w tych dniach pracują!
 
 
28.10.2018 roku w naszej szkole odbyła się niezwykle ważna uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych.
W tym wielkim dla Pierwszoklasistów wydarzeniu, towarzyszyli im rodzice, grono pedagogiczne oraz przedstawiciele samorządu szkolnego.
Pierwszoklasiści w obecności Dyrekcji Szkoły, zaproszonych gości i rodziców zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym ujawnili swoje możliwości wokalne,recytatorskie i taneczne.

Dnia 12.10.2018 w Szkole Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego odbyła się uroczysta akcja edukacyjna pt. „Wspólnie dbajmy o czystość powietrza”.

Dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowały uczniom i rodzicom przedstawienie na temat sposobów ochrony środowiska naturalnego – ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew i lasów – oraz dały wskazówkę jak dbać o czystość powietrza.

Szanowni Państwo

W dniach 29 i 30  10 2018 w poniedziałek i wtorek - odbędą się się  zajęcia Fizyki dla Smyka dla dzieci  - Tajemnice Powietrza.

W czasie jednego spotkania zostanie przeprowadzone razem z dziećmi  kilkanaście eksperymentów fizycznych z zastosowaniem oryginalnych zestawów edukacyjnych.W zajęciach dotyczących Powietrza – dzieci poznają między innymi  co to jest powietrze i  jakie ma składniki. Przekonają się ile waży powietrze w ich sali i dlaczego nie odczuwamy nacisku jego ciężaru na sobie. Zobaczą kto z nich  wygra  w zapasach  z siłą ciśnienia atmosferycznego.

W dniu 19 października grupa uczniów naszej szkoły wzięła  udział w Widowisku Dumy i Radości zorganizowanym przez Małopolskie Kuratorium Oświaty z okazji Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym uroczystym dniu spod Wawelskiego Wzgórza wyruszył kilkutysięczny barwny korowód, w którym można było zobaczyć  grupy przedszkolne, dzieci ze szkół podstawowych oraz liceów zarówno z Krakowa i okolic, jak również bardziej odległych miejsc Małopolski.

W dniach 16-20.09.2018 roku uczestniczyliśmy w projekcie szkoleniowym"EuroWeek Szkoła Liderów" w Bystrzycy Kłodzkiej.

Zajęcia prowadzone były przez wolontariuszy z różnych krajów i narodowości w języku angielskim.Z wielką pasja i zaangażowaniem przekazywali nam wiedzę na temat państw z których pochodzili.Poznawaliśmy więc tradycje i zwyczaje: Japończyków,mieszkańców Indii, Meksyku, Peru,Włoch,Turcji,Kolumbii,Maroka.

 

Ruszył nabór do „Regionalnego Programu Stypendialnego 2018/2019”

 

  • Program skierowany jest do uzdolnionej młodzieży z terenu Województwa Małopolskiego lub uczęszczającej do szkół na tym terenie,  w trzech grupach wiekowych:

- 5-7 klasa Szkoły Podstawowej,

- 8 klasa Szkoły Podstawowej i 3 klasa Gimnazjum

- Szkoły Ponadpodstawowe (w tym studenci)

 

Informujemy,że rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się dnia 03.09.2018 roku /poniedziałek/ o godz. 9:00.
Uroczystość poprzedzi msza święta,która zostanie odprawiona w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bolechowicach o godz.8:00.
 
Serdecznie zapraszamy!

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), zwanego RODO informuje się, iż:

1) Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych  jest: Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach,z siedzibą: 32-082 Bolechowice , ul. Szkolna 7,  telefon: 12 285 11 84. 

 

Jak co roku, pragniemy prosić Państwa o wsparcie naszej Fundacji  "Edukacja- Rozwój -Środowisko" 1%-tem odpisu podatkowego.