,,Dziecko jest osobą, która wymaga szacunku i swobody rozwoju,
dlatego wychowanie powinno się dokonywać także poprzez grupę,
poprzez działalność samorządową.''

Janusz Korczak

 SKŁAD:

  przewodniczący:                               Klaudia Długogórska         VIII a

  zastępca  przewodniczącego:           Bartłomiej Wilk                   VII a                                                             

  sekretarz:                                          Zofia  Jucha                      V a,                                          

                                         

OPIEKUN:   mgr Alicja Mitońska