28 września, po wakacyjnej przerwie wznowił swoją działalność Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci działający w Bibliotece Publicznej w Bolechowicach. Tym razem jego uczestnikami są uczniowie klasy 1a ze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach, pod opieką wychowawczyni Marii Półtorak.

Październikowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci w Bibliotece Publicznej w Bolechowicach było dla małych klubowiczów niesamowitą przygodą, pełną starych opowieści i legend.Tym razem wybraliśmy się na literacki spacer po Krakowie z Michałem Rusinkiem,autorem naszej październikowej lektury pt.:"Krakowski rynek dla chłopców i dziewczynek"
                 

Wiosną, w II okresie roku szkolnego 2016/2017, uczniowie naszej szkoły w ramach koła plastycznego uczestniczyli w warsztatach ceramicznych, realizowanych przez Stowarzyszenie ”Ceramika bez granic”.

Uczniowie klas IV,V,VI, którzy uzyskali średnią ocen 5,00 i wzorowe zachowanie na koniec roku szkolnego otrzymują jednorazowe stypendium dyrektora szkoły, płatne w kasie Urzędu Gminy po 28 VI 2017. Lista uczniów uprawnionych do stypendium jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

"Kto czyta książki,żyje podwójnie"

                                                   Umberto Eco
                

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
,,Kawiarenka Literacka- miejscem podróży do świata książek”


Od września 2016r. biblioteka szkolna organizuje dla uczniów klasy VIA dodatkowe zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej ,,Kawiarenka Literacka –miejscem podróży do świata książek’’. W czasie lekcji uczniowie promują młodzieżowe nowości wydawnicze, czytają fragmenty ulubionych książek, dyskutują o bohaterach i oceniają ich zachowanie. Odpowiednio dobrane lektury pomagają im poznawać inne sposoby myślenia i działania, dostarczają wzorców osobowych do naśladowania, rekompensują różne potrzeby, relaksują i wyzwalają dobry nastrój. Kontakt dziecka z literaturą ma przecież znaczący wpływ na kształtowanie osobowości, pomaga pokonywać problemy, koryguje emocjonalnie zaburzone zachowania, wzmacnia poczucie własnej wartości, a nade wszystko motywuje do nauki.

W okresie od 15.02.17r. Do 24.06. 17r. na terenie naszej szkoły był realizowany projekt „Szlakiem Orlich Gniazd- podróż po najpiękniejszych miejscach Jury Krakowsko- Częstochowskiej.

W dniach 4-8 maja w Szkole Podstawowej w Bolechowicach odbył się Festiwal Graffiti i Sztuk Młodzieżowych przeprowadzony we współpracy z Fundacją ARTica i Sołectwem wsi Bolechowice. 

W dniu 30. 04. 2015 w Szkole Podstawowej w Bolechowicach świętowaliśmy finał projektu „Śladami miejsc pamięci i męczeństwa położonych na terenie Gminy Zabierzów i okolic”  dofinansowanego przez Urząd Gminy Zabierzów i Fundację –„Edukacja- Rozwój-Środowisko”.