"Menu full of colors" – Program poszerzenia wiedzy na temat zdrowego żywienia

                               połączony z nauką j. angielskiego.

 

            Nauczanie języka angielskiego jest niewątpliwie jednym z najważniejszych elementów edukacji współczesnych dzieci. Nauka dzieci w wieku przedszkolnym, również języka obcego, opiera się głównie na zabawie, eksperymentowaniu i własnym działaniu – wtedy zdobywanie nowych umiejętności i wiadomości jest łatwiejsze i przyjemniejsze dla dziecka.

Niniejsza innowacja powstała by połączyć naukę języka angielskiego z zajęciami o charakterze kulinarnym. Dzieci podczas warsztatów będą przygotowywać proste potrawy – kanapki, sałatki, soki, koktajle itp. Zgodnie z zasadą, że uczeniu się sprzyja angażowanie w toku nauki wszystkich zmysłów - dzieci na zajęciach będą miały okazję dotknąć, powąchać, posmakować różnych warzyw, owoców a przy okazji nazwać wszystko co zobaczą i poczują używając angielskich słów.

Celem innowacji będzie również zwrócenie uwagi na problematykę żywienia dzieci przedszkolnych. Promowane będzie wprowadzanie dużej ilości kolorowych warzyw i owoców do diety dzieci oraz eliminowanie z niej szkodliwych dla zdrowia produktów spożywczych.

Zajęcia będą odbywać się w ramach zajęć dydaktycznych 2 razy w miesiącu.

Nauczyciel prowadzący innowację – Magdalena Szamburska

Od 24 września w naszej szkole ruszają zajęcia dodatkowe skierowane do miłośników biologii i języka angielskiego. Podczas realizacji innowacji będzie kładziony nacisk na rozwijanie  zainteresowań  uczniów skupionych wokół tematyki  biologicznej, poszerzenie zasobu leksykalnego z języka angielskiego w dziedzinie biologii, a także ćwiczenie funkcji  językowych.  Innowacja, ma charakter interdyscyplinarny, łączy tematykę poznawanych zagadnień biologicznych rozwijając jednocześnie sprawności językowe.

Innowacja skierowana jest do uczniów klas siódmych.

Kryteria przyjęcia: bardzo dobra ocena z biologii i języka angielskiego na koniec klasy szóstej.

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki o godz. 8.00 w sali nr 19

Od października 2018 roku w poniedziałki o godzinie 13:35 - 14:20 w naszej szkole dla uczniów klas trzecich prowadzona będzie innowacja pedagogiczna "Angielski - śpiewająco". Powszechnie wiadomo, iż muzyka ułatwia naukę nie tylko języków obcych, a śpiewanie wspomaga naukę języka w szczególności. Dzięki śpiewaniu ćwiczona jest nie tylko poprawna wymowa danego języka, ale także zwalczana ewentualna bariera językowa. Częste powtórki sprawiają, że słowa są lepiej utrwalone i zapamiętane. Ponadto nauka za pomocą piosenek jest przyjemna i bezstresowa, gdyż towarzysząca jej muzyka jest miła dla ucha ucznia. Na zajęciach uczniowie będą śpiewać, bawić się i rozwiązywać zadania w języku angielskim.

                                                                                         Angnieszka Dulińska

 

 

Czy nauka języka angielskiego może być fajna?

Tak! Odpowiadają jednogłośnie uczniowie naszej szkoły oraz szkół podstawowych w Zabierzowie i Nawojowej Górze biorący udział w projekcie na temat legend świata. Uczestnicy odbywają literacką podróż dookoła świata ćwicząc sprawności językowe. Podczas zajęć dzieci mają  okazję doskonalić język angielski w różnego rodzaju zadaniach komunikacyjnych i projektowych. Zapoznają się również z tradycjami omawianego państwa. „Kiedy omawialiśmy legendę z Wietnamu, po raz pierwszy skosztowałem sajgonek” przyznaje uczestnik projektu. Jednakże wszyscy zgodnie uważają, że pizza była najlepszym prezentem od La Befany – legendarnej babci, która przynosi prezenty we Włoszech w okresie Bożego Narodzenia. Gościliśmy również wolontariuszy z Hiszpanii i Ukrainy, którzy w ciekawy sposób opowiedzieli legendy ze swoich państw.

Od września 2015r. w naszej szkole odbywają się dodatkowe zajęcia z przyrody w ramach innowacji pedagogicznej. Uzniowie klasy VI poszerzają swją wiedzę na temat rodzimych gatunków drzew i krzewów, zdrowego odżywiania i ochrony przyrody.

Realizowane na spotkaniach zagadnienia łączą teorię z praktyką, pozwalają bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze i dotyczą najbliższego środowiska, otoczenia dziecka. Bliższe poznawanie wybranych zjawisk przyrodniczych, obserwacje, gry i zabawy dydaktyczne, uprawa roślin i przygotowanie posiłków , wykonywanie doświadczeń oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska sprzyjać będą łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dadzą uczniom wiele satysfakcji.