Jak co roku chcemy prosić Państwa o wsparcie, naszej Fundacji  "Edukacja- Rozwój -Środowisko" ,1%-tem odpisu podatkowego.
Za fundusze te realizujmy dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz zakup środków i pomocy dydaktycznych jak również współuczestniczymy  w rozbudowie szkoły.
 
 

Szkołę wspiera w jej działaniach nowopowstała Fundacja "Edukacja - Rozwój - Środowisko". Fundacja została zarejestrowana w czerwcu 2004 roku. Jej podstawowy cel to działanie na rzecz edukacji, a w szczególności - na rzecz dzieci i młodzieży. Fundacja wespół z naszą szkołą oraz Gimnazjum w Zabierzowie i Zespołem Szkół w Zielonkach zrealizowała projekt "American Football - Why Not?", w ramach którego uczniowie zapoznali się z bezkontaktową wersją footballu oraz poznali angielskie słownictwo sportowe.