Dyrektor szkoły: mgr Halina Kodura

Wicedyrektor: mgr Renata Woch

Wicedyrektor: mgr Bożena Siekierska

 

 

 • mgr Bafia Anna- nauczyciel matematyki

 • mgr Adam Batko-nauczyciel religii

 • mgr Blicharska-Cholewa Katarzyna-nauczyciel wychowania przedszkolnego

 • mgr Czuhorska-Soból Agnieszka-nauczyciel plastyki

 • mgr Dadał - Kowalik Agnieszka -nauczyciel języka polskiego i języka  angielskiego       

 • mgr Dulińska Agnieszka -nauczyciel języka angielskiego

 • mgr Górak Damian-nauczyciel języka angielskiego

 • mgr Drogosz Beata-nauczyciel języka niemieckiego

 • mgr Jarzęcka Agnieszka -nauczyciel wychowania przedszkolnego,wychowawca świetlicy

 • mgr Klisiewicz-Mika Jagoda- nauczyciel fizyki

 • mgr Kodura Halina- nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych

 • mgr Kodura-Kuśnierz Klaudia- nauczyciel biologii i przyrody

 • mgr Kurek Monika- wychowawca świetlicy szkolnej

 • mgr Kondraciuk Piotr- nauczyciel geografii

 • ks. mgr Kozieł Stanisław - nauczyciel religii

 • mgr Krupa Lucyna- nauczyciel chemii      

 • mgr Mitońska Alicja - nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz,       

 • mgr Olek Iwona - nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz,    

 • mgr Pawłowska Renata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,wychowawca świetlicy

 • mgr Pazdro Kinga -nauczyciel wychowania fizycznego

 • mgr Pliszka Ewa -nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych     

 • mgr Półtorak Maria - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania do życia w rodzinie,wychowawca  świetlicy                     

 • mgr Przetacznik Monika - nauczyciel historii, zajęć komputerowych i techniki

 • mgr Raźny Lilia-nauczyciel języka angielskiego

 • mgr Rochon Maria - nauczyciel plastyki

 • ks mgr Rusnak Krzysztof-nauczyciel religii

 • mgr  Skwarczeńska Renata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,wychowawca świetlicy

 • mgr Siekierska Bożena - nauczyciel przyrody,biologii oraz wychowania do życia w rodzinie          

 • mgr Stankowska Beata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

 • mgr Szumiec Teresa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,wychowawca świetlicy

 • mgr Świątek Katarzyna- nauczyciel wychowawca świetlicy szkolnej

 • mgr Świątek Grzegorz - nauczyciel wychowania fizycznego

 • mgr Witek Anna- nauczyciel języka polskiego,bibliotekarz

 • mgr Woch Renata-pedagog szkolny

 • mgr Wojtaszek Bożena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,wychowawca świetlicy

 • mgr Wojciechowska Dorota - nauczyciel muzyki i pedagog szkolny

 • mgr Wróbel Grzegorz- nauczyciel informatyki

 • mgr Wróbel Monika-nauczyciel wychowania przedszkolnego

 • mgr Zapała Anna - logopeda

 • mgr Zarychta- Budzik Anna- nauczyciel pedagog,doradca zawodowy