W 2014 r. zakończyła się, trwająca 5 lat,  rozbudowa naszej szkoły. Obecnie  268 uczniów dysponuje szesnastoma salami, w tym salą językową i dwiema pracowniami komputerowymi /dla klas 0-III i IV-VI/.

Książę Józef Poniatowski urodził się 7.V.1763 roku. Wychowywał się pod opieką matki, Teresy Heruli z Klimskich, na przemian w Wiedniu i w Pradze. Po śmierci ojca, Andrzeja Poniatowskiego (1773r.) nad przynależnością narodową księcia czuwał stryj, który pragnął by bratanek króla polskiego był wychowywany jak Polak. Jeszcze przed ukończeniem 17 roku życia młody książę rozpoczął służbę w armii austriackiej. 7 lutego 1780 roku został mianowany podporucznikiem, a cztery lata później był już majorem. Do Polski przybył w 1781 roku, w księdze pamiątkowej Uniwersytetu Jagiellońskiego widnieje jego podpis z 17 lutego 1781 roku. Ponieważ książę zdradzał wielkie talenty wojskowe, kariera jego w armii postępowała błyskawicznie. Otrzymał ważne odznaczenia wojskowe z rąk stryja: Order św. Stanisława, a następnie wstęgę Orderu Orła Białego.

Był rok 1819. Europa zaczęła odradzać się po koszmarach wojen napoleońskich, potrzebując spokoju i stabilizacji. Tu w Galicji miało to wymiar szczególny gdyż z „uprawnienia Głównego Nadzoru Szkół Początkujących” zaczęły powstawać nowe szkoły. Jedną z nich była założona 21 XI 1819 roku szkoła w Bolechowicach.
W prowadzonej od 1883 roku kronice szkoły odnotowano, że na mocy orzeczenia Cesarsko-Królewskiej Rady Szkolnej Krajowej z dnia 2 maja 1874 przeszła ona na „etat szkolny jako szkoła ludowa etatowa o dwóch oddziałach z nauką półdzienną o jednym nauczycielu’’.