Przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz przedszkola prowadzone przez podmioty inne niż Gmina Zabierzów, ale rekrutujące dzieci na zasadach określonych przez Gminę, w miesiącu lipcu i sierpniu 2019 r. pełnią dyżur w następujących terminach:

Jeśli uczeń zgubił legitymację szkolną lub uległa zniszczeniu,rodzic w imieniu ucznia składa podanie do Dyrektora Szkoły o wydanie takiego duplikatu.
W podaniu należy podać powód  wydania nowej legitymacji.
Do podania należy dołączyć dowód  uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu.
Taką opłatę  w wysokości- 9.00 zł należy wpłacić w Kasie Urzędu Gminy w Zabierzowie .
lub na konto SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH KBS O/ZABIERZÓW: 61 8591 0007 0030 0154 8217 0009
 

Uwaga Rodzice!

W roku szkolnym 2018/2019  uczniowie naszej szkoły objęci są ubezpieczeniem od NNW  w COMPENSA TU S.A.VIENNA INSURANCE GROUP  - polisa TYP 184 nr 001025396
Okres ubezpieczenia od 01.09.2019r. do 31.08.2020r.
Ubezpieczenie obejmuje  czas -24h na dobę. Oznacza to, że obojętnie kiedy i gdzie wydarzy się nieszczęśliwy wypadek, można ubiegać się o odszkodowanie. 
Jeśli wydarzenie ma miejsce w szkole należy ten fakt zgłosić do sekretariatu jeszcze przed zakończeniem leczenia, celem sporządzenia protokołu powypadkowego dla celów  wewnętrznych szkoły.
Wniosek o odszkodowanie  do  ubezpieczyciela  składamy dopiero po zakończeniu leczenia.  
W celu wypełnienia takiego wniosku rodzic zgłasza się do sekretariatu szkoły.
 

Ruszył nabór do „Regionalnego Programu Stypendialnego 2018/2019”

 

  • Program skierowany jest do uzdolnionej młodzieży z terenu Województwa Małopolskiego lub uczęszczającej do szkół na tym terenie,  w trzech grupach wiekowych:

- 5-7 klasa Szkoły Podstawowej,

- 8 klasa Szkoły Podstawowej i 3 klasa Gimnazjum

- Szkoły Ponadpodstawowe (w tym studenci)

 

Ruszył nabór do „Regionalnego Programu Stypendialnego 2018/2019”

 

  • Program skierowany jest do uzdolnionej młodzieży z terenu Województwa Małopolskiego lub uczęszczającej do szkół na tym terenie,  w trzech grupach wiekowych:

- 5-7 klasa Szkoły Podstawowej,

- 8 klasa Szkoły Podstawowej i 3 klasa Gimnazjum

- Szkoły Ponadpodstawowe (w tym studenci)

 

Szanowni Państwo!

W związku z wiadomościami krążącymi w sieci o pojawiającym się czarnym samochodzie w okolicach szkół, informujemy, iż sprawa ta została przez szkołę zgłoszona na Policję.Prawdą jest, że nasi uczniowie w ubiegłą środę tj. 18.01.2017 byli pytani przez nieznajomego kierowcę o  drogę.

W szkole panie policjantki z Komisariatu w Zabierzowie oraz wychowawcy przeprowadzili  rozmowy z uczniami na temat konieczności zachowania szczególnej ostrożności w drodze do i ze szkoły. Prosimy również  porozmawiać w domach z dziećmi o potrzebie wzmożonej czujności.

Jeśli to jest możliwe,dobrze by było, żeby dzieci nie wychodziły same z domu, ale pod opieką osób starszych lub przynajmniej razem z kolegą lub koleżanką.

                                                                                                                          Dyrekcja szkoły.                                                                                                          

W dniu 16.09.2016r.został opublikowany przez Ministerstwo  Edukacji Narodowej projekt ustawy Prawo Oświatowe ,skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.Projekt jest dostępny na stronie www.men.gov.pl.

Informuję,że wszystkie działania i decyzje w sprawie struktury oświaty w gminie Zabierzów,w tym konsultacje z Rodzicami( spotkania w szkołach),zostana podjęte przez Radę Gminy Zabierzów,po wejściu w życie nowych przepisów oświatowych.Obecnie poracowywane są w GZEAS prognozy demograficzne dla Gminy.

Janina Wilkosz

Jak co roku chcemy prosić Państwa o wsparcie, naszej Fundacji  "Edukacja- Rozwój -Środowisko", 1%-tem odpisu podatkowego,
Za fundusze te realizujmy dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz zakup środków i pomocy dydaktycznych jak również współuczestniczymy  w rozbudowie szkoły.