Skład Rady Rodziców wybranej na rok szkolny 2019/2020
 
ZARZĄD

Przewod:         Monika Bodziony

Z-ca przew:     Beata Szczerbak

Skarbnik:         Małgorzata Zwolińska

                       Izabela Nędzka-Cygal

Sekretarz:       Tomasz Gach

 

                 

 
 

Lp.

Temat

Realizacja

Odpowiedzialni

Termin 

1

Organizacja narad Rady Rodziców

Czterokrotnie w ciągu roku szkolnego

Przewodniczący Rady Rodziców

Miesiące:
X, I, V, VI

2

Dzień Nauczyciela

Spotkanie przy kawie z Gronem Pedagogicznym

Trójki klasowe

X 2019

3

Ślubowanie klas I

Dofinansowanie

Rada Rodziców

X  2019

4

Dzień Patrona Szkoły

Dofinansowanie

Rada Rodziców

X   2019

5

Zabawa choinkowa dzieci

Przygotowanie poczęstunku

Trójki klasowe

I   2020

6

Dzień Dziecka i Sportu

Pomoc w zorganizowaniu zakupu niespodzianek

Trójki klasowe

VI  2020

7

Pożegnanie klas VI

Dofinansowanie

Rodzice klas VI

VI  2020

8

Promowanie dzieci biorących udział w konkursach i olimpiadach

Zakup nagród

Zarząd Rady Rodziców

Cały rok

9

Promowanie dzieci biorących udział w konkursach i olimpiadach

Zwrot kosztów przejazdu

Zarząd Rady Rodziców

Cały rok

10

Pomoc dzieciom z najuboższych rodzin

Zwolnienie ze składek szkolnych

Zarząd Rady Rodziców

Cały rok