W bieżącym roku szkolnym dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

 8.11.2019

 2.01.2020

 3.01.2020

21-23.04.2020

12.06.2020

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 informujemy:

 

  • rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 2 września 2019 r.
  • zimowa przerwa świąteczna w szkołach 23 do 31 grudnia 2019 r.
  • ferie zimowe dla województwa małopolskiego 27 stycznia do 9 lutego 2020 r.
  • wiosenna przerwa świąteczna w szkołach 9 do 14 kwietnia 2020 r.
  • egzamin ósmoklasisty ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  • ferie letnie w szkołach 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

 

Nowy rok szkolny w Gminie rozpocznie: w żłobkach 97 dzieci, w przedszkolach 1270 dzieci, w szkołach podstawowych jest 2359 uczniów, to jest o 141 uczniów ogółem mniej z uwagi na likwidację gimnazjum z dniem 31.08.2019 r., jednak w szkołach podstawowych w klasach I – VIII jest wzrost uczniów o 82.

Wywiadówki, narady, dni otwarte

Dzień tygodnia

Termin

Zebranie rodziców

wtorek

24.09.2019

Dzień otwarty

wtorek

19.11.2019

Narada klasyfikacyjna za I okres roku szkolnego 2019/2020

czwartek

23.01.2020

Zebranie rodziców dla klas ósmych/przed egzaminem/

wtorek

07.04.2020

Dzień otwarty

wtorek

28.04.2020

Zebranie rodziców

wtorek

09.06.2020

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

03.09.2019

Akcja "Sprzątania świata" oraz Pożegnanie Lata

09.2019

/w zależności od pogody/

Poświęcenie parku w Bolechowicach i nadanie imienia Jana Pawła II 15.09.2019

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2019

Dzień Papieski

10.2019

Święto Patrona Szkoły,Jubileusz 200-lecia SP w Bolechowicach oraz ślubowanie klas I

8.11.2019

Dzień Seniora

10.2019

Święto Odzyskania Niepodległości

.1211.2019

Andrzejki

 11.2019

Mikołaj kl.0-VIII

 12.2019

Jasełka

20.12.2019

Wigilie klasowe

20.12.2019

Ferie świąteczne

23.12.2019-6.01.2020

/w tym 2.01 i 3.01. 2020 wolne od zajęć dydaktycznych/

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 12.01. 2020

Ferie zimowe

27.01.-07.02.2020

Dzień Babci i Dziadka/ kl.0-III/

 01.2020

Zabawa choinkowa dla maluchów

 01. 2020

Dyskoteka dla kl.IV-VIII

 01. 2020

Przegląd piosenki w języku angielskim 02. 2020
Szkolny Dzień Przyrody-Powitanie Wiosny

03.2020

Ferie świąteczne 09.04-14.04.2020
Rocznica katyńska 04. 2020
Święto Konstytucji 3-go Maja 4.05.2020
Szkolny Dzień Profilaktyki 05.2020
Dzień Matki i Ojca 05. 2019
Dzień Sportu/Dzień Dziecka 01.06.2020
 Apel podsumowujący konkursy i akcje szkolne 18.06.2020
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 kl.0-III 26.06.2020
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019  kl.IV-VIII 26.06.2020