Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach

W dniach 15,16,17 kwietnia 2019 roku odbędzie  się egzamin ósmoklasisty.

W tym dniu w szkole, nie ma zajęć edukacyjnych!