Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach

Dzień 1 i 3 maja 2019 roku, są dniami ustawowo wolnymi od pracy.

2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica czynna w godz.7.00-17.00.

W tym dniu szkoła zapewnia opiekę świetlicową wyłącznie tym uczniom,których Rodzice pracują.