Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach

 

Dzień 14.10.2019 roku- Dzień Nauczyciela- jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

Uczniowie w strojach galowych i bez tornistrów przychodzą do szkoły o godz.9.45

Przebieg dnia:

 9.50-uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

10.45-12.30- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

W tym dniu oddział przedszkolny pracuje normalnie.

Świetlica czynna w godz.7.00-17.30 dla uczniów,którzy w tym dniu wymagają opieki.