Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach

8.11.2019/piątek/-jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu w szkole odbędzie się "Jubileusz 200-lecia szkoły"

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz.9.30 w strojach galowych.

O godz.10.00 -uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym.

Uczniowie,którzy nie będą uczestniczyć w uroczystościach religijnych pozostają na świetlicy.

Od godz.11.00-13.00-uroczystości jubileuszowe w szkole.

Około godz.13.00-uczniowie kończą zajęcia i idą do domu.

Świetlica pracuje wg planu,ale ze względu na inną organizację zajęć w tym dniu,prosimy

Rodziców,aby odpowiednio wcześniej tj: najpóźniej do środy 6.11.2019 zdeklarować

 wychowawcom,czy dziecko w tym dniu będzie korzystało z opieki świetlicowej.