Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach
Jak co roku, pragniemy prosić Państwa o wsparcie naszej Fundacji  "Edukacja- Rozwój -Środowisko" 1%-tem odpisu podatkowego.
Za fundusze te realizujmy dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz zakup środków i pomocy dydaktycznych jak również współuczestniczymy  w rozbudowie szkoły. Podajemy dane Fundacji:
 
Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko
ul. Szkolna 7,  32-082 Bolechowice
75 16801062 0000300008978372 w INVEST- BANK SA, Oddział w Krakowie
 
W imieniu Fundacji, uczniów, rodziców i nauczycieli serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych działań i polecamy się Państwa uwadze w bieżącym roku,  podczas rozliczenia podatkowego za 2013 r.
Dyrektor i Grono Pedagogiczne